Kotipalvelua ja hoivaa vanhuksille

Asiakkaan tarpeet huomioidaan yksilöllisesti, ja hän saa juuri hänelle räätälöityä palvelua. Tarjoamme tukea esimerkiksi ruuanlaitossa, kaupassa käynnissä, asioimisessa, peseytymisessä, virkistäytymisessä, siivouksessa ja muissa kodin pienissä tehtävissä, mutta usein tuen tarve saattaa olla sitä, että vain ollaan, läsnä ja seurana. Asiakasta kannustetaan myös sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen, erilaisiin vertaisryhmiin osallistumiseen, ja helpotetaan yhteydenpitoa omaisiin ja ystäviin.

Kohtaamme ihmisen kokonaisuutena

Työskentelymme perustuu kuntouttavaan työtapaan, jossa asiakkaan voimavarat huomioidaan siten, että toimintakyky säilyy mahdollisimman pitkään. Tarvittaessa voimme käyttää myös taidelähtöisiä menetelmiä asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi. Näemme ihmisen psykofyysisenä kokonaisuutena, jossa fyysinen, psyykkinen ja myös henkinen aspekti kulkevat yhdessä. Ne muodostavat asiakkaan kokonaistilanteen, ja ne huomioidaan palvelusuunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelmaa päivitetään aina tarvittaessa. Mahdollistamalla vanhukselle normaali elämä kotona uskomme, että paras paikka ihmiselle on oma, tuttu ja turvallinen koti.

Rakennamme yhdessä sujuvan yhteistyön

Pikkusiskon työntekijät ovat koulutettuja ja ammattitaitoisia, ja asiakas saa luokseen aina saman henkilön. Näin asiakkaan ei tarvitse tutustua aina uuteen ihmiseen ja asiakkaan tilanteen muutoksiin voidaan reagoida nopeasti. Asiakassuhde rakentuu luottamukselle ja pitkäjänteiselle yhteistyölle, jossa asiakkaan toimintakyvyn rajoituksista johtuvat ongelmat ratkaistaan ja luodaan tilalle hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämään. Asiakkaan arjesta tulee sujuvampaa, yksinäisyyden tunne vähenee ja turvallisuuden tunne lisääntyy.

Pikkusisko palvelee pääasiassa arkisin 9-17 välillä, mutta asiakaskohtaisesti / erityistilanteissa voidaan sopia myös ilta- tai viikonloppukäynneistä. Palvelemme Helsingissä ja Vantaalla.

HOIVAPALVELU PIKKUSISKO

Puh. 040 969 8879
info@pikkusisko.fi

POSTIOSOITE

Kuoppatie 37
00730 Helsinki

PIKKUSISKO PALVELEE HELSINGISSÄ JA VANTAALLA