Palvelemme hyvinvoinnin ja kulttuurin saralla

Hoivapalvelu Pikkusisko on Hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut Aallotar -nimisen yrityksen aputoiminimi. Hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut Aallotar on tarjonnut erilaisia hyvinvointiin ja kulttuuriin liittyviä palveluja eri-ikäisille ihmisille ja monenlaisille ryhmille vuodesta 2014 alkaen.

Hoivapalvelu Pikkusisko tarjoaa Helsingissä ja Vantaalla kotipalveluiden tukipalveluita. Palvelemme ikäihmisiä, joiden toimintakyky ja arjessa selviytyminen on heikentynyt iän tai sairauden tuomien rajoitteiden vuoksi. Tarjoamme apua esimerkiksi ruuanlaitossa, kaupassa käynnissä, asioimisessa, peseytymisessä, virkistäytymisessä ja kodin pienissä tehtävissä.

Arvona inhimillisyys, tavoitteena onnellinen ihminen

Tärkeimpiä arvojamme ovat asiakkaan kunnioittaminen ja itsemääräämisoikeuden tunnustaminen, luotettavuus ja avoimuus. Työskentelymme lähtökohtana on asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden huomioiminen ja aito välittäminen. Myös elämänmyönteisyys ja huumori ovat tärkeitä. Haluamme osaltamme auttaa vanhusta kokemaan elämänsä arvokkaana ja saavuttamaan onnellinen vanhuus. Hyvässä ja lämpimässä yhteistyösuhteessa ne kaikki voivat toteutua.

Monipuolinen osaaminen toiminnan vahvuutena

Yrityksen perustaja on Suvi Aaltonen, joka on koulutukseltaan lähihoitaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja kulttuurituottaja (AMK). Hoito- ja hoivatyötä Suvi on tehnyt mm. kotipalvelussa, palvelutaloissa, dementiaryhmäkodeissa ja psykiatrian osastoilla. Kulttuurituottajana hän on työskennellyt pääasiassa teatterin parissa ja myös yhdistänyt näitä kahta ammattiaan toimien erityisryhmille suunnatuissa kulttuurihankkeissa. Suvi vastaanottaa myös lyhytterapia-asiakkaita.

”Haluan kohdata ihmisen kokonaisuutena, persoonana, jota eletty elämä on muovannut. En kohtaa asiakasta hänen rajoitteidensa kautta, vaan näen ihmisen voimavarat ja mahdollisuudet, kaiken sen hyvän, joka kantaa tässä hetkessä. Ilon ja tyytyväisyyden hetket syntyvät hyvästä arjesta, turvallisuuden tunteesta ja nähdyksi tulemisen kokemuksista, unohtamatta taiteen suomia mahdollisuuksia arjen ilahduttajina.” – Suvi

Toimintamme on valvottua ja olemme hyväksytty yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajaksi.
Hoivapalvelu Pikkusisko noudattaa omavalvontasuunnitelmaa

Yritys on vastuuvakuutettu.

HOIVAPALVELU PIKKUSISKO

Puh. 040 969 8879
info@pikkusisko.fi

POSTIOSOITE

Kuoppatie 37
00730 Helsinki

PIKKUSISKO PALVELEE HELSINGISSÄ JA VANTAALLA